Tietoa

Timo Laine on helsinkiläinen filosofi. Tässä blogissa hän jakaa maksiimeja. Ne ovat erilaisten ihmisajattelijoiden tiiviitä ajatuksia, jotka sisältävät yleensä jonkin elämänohjeen tai periaatteen.

Maksiimien esittelyn tarkoitus ei niinkään ole antaa yleispäteviä ohjeita kuin panna ajattelemaan jotain asiaa. Ne ovat etiikkaa, moralismia, retoriikkaa, viisastelua, näsäviisastelua, jälkiviisastelua, ja joskus viisauttakin.

(Kaikki esitellyt maksiimit eivät välttämättä teknisesti ottaen ole maksiimeja.)

Timoon voit ottaa yhteyttä sähköpostilla osoitteessa timo@maksimoi.com.